Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2331076475 / 6973040189
Διεύθυνση
Βενιζέ­λου 13, Βέ­ροια, Ελλάδα

Μαϊόβης Παντελής

Ειδικός Νευρολόγος, MSc, PhD
Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠΘ
Πότε πρέπει να εξετάσετε την Μνήμη σας;

1.Αν ξεχνάτε ονόματα ή πρόσωπα

2.Αν δεν βρίσκετε εύκολα τις λέξεις που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

3.Αν δυσκολεύεστε να μάθετε καινούριες πληροφορίες ή να ακολουθήσετε οδηγίες

4.Αν δυσκολεύεστε να θυμηθείτε συζητήσεις ή γεγονότα και να τα προσδιορίσετε χρονικά

5.Αν έχετε προβλήματα στον προσανατολισμό χώρου και χρόνου

6.Αν ξεχνάτε συστηματικά διάφορα προσωπικά σας αντικείμενα (κλειδιά, χρήματα, κινητό κτλ)

7.Αν έχετε δυσκολία στις καθημερινές σας δραστηριότητες