Η μελέτη των ταχυτήτων αγωγής των περιφερικών νεύρων (ή ηλεκτρονευρογράφημα) είναι μία ανώδυνη και ασφαλής εξέταση, χωρίς να απαιτεί κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία από τον εξεταζόμενο.

Χορηγούμε σε μια επιφανειακή θέση του άνω ή του κάτω άκρου ένα χαμηλής έντασης ηλεκτρικό ερέθισμα και με τη βοήθεια επιφανειακών ηλεκτροδίων που έχουμε κατάλληλα επικολλήσει καταγράφουμε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή την απάντηση του περιφερικού νεύρου στο ερέθισμα.

Αξιολογούνται μεταξύ άλλων ο χρόνος που μεσολαβεί από τον ηλεκτρικό ερεθισμό μέχρι την καταγραφή της απάντησης, το εύρος και η μορφολογία της απάντησης.

Μετά από προσεκτική ερμηνεία των αποτελεσμάτων και σε συνδυασμό πάντα με την κλινική νευρολογική εξέταση, ο Νευρολόγος
1. εξάγει συμπεράσματα για τη λειτουργικότητα των περιφερικών νεύρων, τη θέση και το είδος της βλάβης, και
2. λαμβάνει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την υποκείμενη αιτία και τη βαρύτητα της βλάβης, που έχουν άμεση σχέση με την περαιτέρω πρόγνωση αυτής.

JSN Medis template designed by JoomlaShine.com